05:43

Posted on September 1, 2011

Enda aktiviteten i Boden C en tidig morgon: Rishögar till bilar som lämnar stan för att via allehanda skogsmaskinsvägar hitta Hygget med bästa tillgången på lingon.