Antar

Posted on November 14, 2010

..att de har nytta av veden nu. Bilden är tagen mitt emellan St. Petersburg och Ladoga-sjön, där jag och Robin lärde känna Alexander.