Kapten

Posted on March 30, 2011

Andrej Chotjev.

2 Responses

  1. Mamma Bi
    30/03/2011

    Han ser ut att ha tillbringat mången dag på det Svarta havet…..

  2. Peter
    08/04/2011

    Han ser kool ut!

Leave a Reply